Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsme se zúčastnili výuky na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Hustopeče v rámci projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a pod vedením učitelů odborného výcviku jsme vyráběli vánoční svícny a svítící vánoční komety, které jsme si odnesli domů. Vedení školy nás provedlo dílnami a představilo jednotlivé učební a studijní obory. Po ukončení celé akce jsme byli pozváni do školní jídelny, kde jsme dostali vynikající oběd.

Všichni jsme byli nadšeni z dobře vykonané práce a všem moc děkujeme za milý a vstřícný přístup k nám.

Žáci 8.A