“Pomáhám, protože chci! “– projekt 72 hodin, ve kterém se lidé, studenti i děti zapojují do různých činností po celé ČR. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit (letos 14.–17. října), jež se konají v naší zemi již podeváté. Naše škola zůstala věrná Penzionu pro důchodce v Hustopečích. Jednou z mnoha aktivit byla výstavka výtvarných prací mladších dětí, kterou jsme chtěli zpestřit prostory jídelny a potěšit seniory. Starší žáci pak seniory potěšili například zavěšením vlastnoručně vyrobených ptačích budek a obrázků, zazpívali a představili technologii 3D tiskáren, na kterých vyrobili klíčenky, přesadili květiny nebo namalovali zeď. 

Děkujeme penzionu za sladkou odměnu a doufáme, že seniorům budou naše výrobky a pomoc dělat radost.