Naše škola se každoročně zapojuje do projektu 72 hodin s mottem – “Pomáhám, protože chci”. Letos žáci poprvé zavítali do nového Domova pro seniory v Hustopečích s podzimním pásmem básní a lidových písní.

Na tvářích obyvatel domova byla vidět radost i dojetí. Setkání nejmladší a nejstarší generace má pro obě strany obrovský přínos. Je velmi důležité poznat svět se vším, co k němu patří. 

Senioři odměnili děti sladkostmi a vlastnoručně vyrobenými voňavými levandulovými pytlíčky. Rádi se sem budeme vracet.