Poslední on-line hodiny před prázdninami proběhly u třeťáků v duchu příjemné a uvolněné atmosféry s knížkou a cvičením.

Hned po ránu si společně zacvičili jogínský Pozdrav Slunci a krásně se protáhli. Poté každý představil svou knížku a přečetl nahlas kousek úryvku. Společné sdílení čtenářského zážitku motivuje ostatní k další četbě.
Čtení bylo proloženo dalším cvičením a hrami pro rozvoj sounáležitosti třídního kolektivu.
 
Žáci se tak učí umět se vzájemně ocenit, držet více při sobě a v neposlední řadě si získají (alespoň on-line) společný prožitek.