Od začátku ledna se druháci věnovali tématu Lidské tělo a zdraví. Toto téma se prolínalo několika různými předměty. V prvouce určovali žáci části lidského těla, popisovali kostru, probírali základy správné výživy. V jedné z hodin dokonce ošetřovali ,,zraněné“ spolužáky, vyzkoušeli si ovázat rozbitou hlavu či pořezanou ruku. V pracovních činnostech vytvořili koláž hlavy z potravin. Hudební výchovu spojili s tělocvikem a po protažení v tělovýchovné chvilce si zacvičili při písničce ,,Hlava, ramena“. Děti si tyto vyučovací předměty náramně užily.