Žáci 1.B očekávali příchod Písmenkové víly s napětím a plni očekávání. V posledních dnech pilně procvičovali čtení slabik a slov, aby mohli víle své dovednosti předvést. Všechny děti splnily úkoly, které jim Písmenková víla připravila. Odměnou jim byla medaile v podobě sladké fidorky a samozřejmě slabikář.

Přejeme všem prvňákům, aby jim čtení ve slabikáři šlo a přinášelo radost z nových poznatků.