Oznamujeme, že se dne 27. listopadu 2023 zapojí zaměstnanci školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

TENTO DEN BUDE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA UZAVŘENA.

Stávka, do níž vstupujeme, je stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání. Kvalitní vzdělávání potřebuje podporu, finance a stabilní systém. Změny jsou nyní zaváděny nesystémově a mohou negativně ovlivnit chod škol. I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. 

Chceme zabránit dalšímu snižování výdajů na školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. 

Stávkou chceme poukázat na:

  • Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
  • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (administrativní pracovníci, školník, uklízečky, kuchařky aj.), bez nichž si nelze fungování a provoz škol představit.
  • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové a speciální pedagogové).
  • Snížení maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku.
  • Omezování možností škol dělit třídy na menší skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější.
  • Zvyšování počtu žáků ve třídách. 
  • Rušení volitelných předmětů.
  • Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

Zaměstnanci ZŠ Hustopeče, Nádražní 4