Školní jídelna

 • v provozu pro žáky i veřejnost, s níže uvedenými opatřeními (omezeními)
 • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem přihlášeným žákům
1. a 2. ročník
 • žáci mají možnost sníst oběd ve školní jídelně.
 • od 4. ledna je nově dovolen odnos obědů do jídlonosičů i u této kategorie žáků, avšak nedoporučujeme jej
 • v případě zájmu o tuto formu odběru stravy je nutné si ji předem dohodnout s vedoucí školní jídelny – paní D. Furchová, tel.  519 363 632, nebo 778 457 150
 • pro odběr žákovských obědů do jídlonosičů prioritně platí stejné podmínky jako pro žáky 3. až 9. roč + tzv. cizí strávníky – viz níže
 • čas stravování ve školní jídelně:
    • ZŠ Komenského – dle rozvrhu tříd a běžných časů pro ochod do jídelny
    • ZŠ Nádražní – dle rozvrhu tříd a běžných časů pro ochod do jídelny
 • Žáci i zaměstnanci školy mají v prostorách školní jídelny povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
3. až 9. ročník + tzv. cizí strávníci
 • je možné si oběd POUZE ODNÉST V JÍDLONOSIČI, a to ve stanoveném čase
 • časy vymezené pro odběr obědů do jídlonosičů:
 • „cizí“ strávníci
   • od 10,45 hod. do 11,30 hod., poté až od 13,00 až do 14,15 hod.
   • výdej jen u tzv. okénka – tj. u VNITŘNÍCH vstupních dveří do jídelny (z chodby u bufetu)
   • příchod k výdejnímu okénku je možný z ulice od učiliště, nebo ze školního dvora
 • žáci 3. až 9. ročníku
    • od 13,00 až do 14,15 hod.
    • výdej jen u tzv. okénka – tj. u VNITŘNÍCH vstupních dveří do jídelny (z chodby u bufetu)
    • příchod k výdejnímu okénku je možný z ulice od učiliště, nebo ze školního dvora
  • po vstupu do budovy mají všechny přítomné osoby za povinnost mít nasazenu ochranu dýchacích cest (rouška či respirátor)
  • Vstup žáků 3. až 9. roč., cizích strávníků, rodičů apod. přímo do prostor školní jídelny není přípustný.

Zdroj: https://www.zshuskom.cz/informace-k-provozu-zs-sd-sj-a-k-zajisteni-pece-o-deti-rodicu-vybranych-profesi-od-4.-do-10.-1.-2021