Školní jídelna

 • v provozu pro žáky i veřejnost, s níže uvedenými opatřeními (omezeními)
 • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem žákům

Žáci ve škole – prezenční výuka

1. až 9. ročník

 • žáci mají možnost sníst oběd ve školní jídelně.
  • odnos obědů do jídlonosičů je zakázán
 • čas stravování dle rozvrhu
  • na 1. stupni – po ukončení vyučování
  • na 2. stupni – po ukončení vyučování, případně dle individuálních úprav časů u jednotlivých tříd – upřesní třídní učitelé

 Žáci doma – distanční výuka 6. až 8. roč. + CIZÍ strávníci

dvě možnosti:

 • strávníci mají možnost si oběd pouze odnést v jídlonosiči
  • v čase od 10,45 do 11,40 hod., poté až od 13,45 do 14,15 hod.
  • výdej uvnitř – u výdejního pultu
  • příchod do jídelny ze dvora, nebo hl. vchodem do budovy školní jídelny

nebo:

 • oběd sníst v jídelně
  • v čase od 10,45 do 11,40 hod., poté od 13,45 do 14,15 hod.