Prvňáčci strávili dopoledne se svatým Václavem. Nejprve si poslechli i zhlédli příběh o našem patronovi, zahráli hru a vybarvili pracovní list. Poté se vydali do hustopečského kostela svatého Václava a Anežky, kde na ně čekal pan děkan Nekuda. Zde se dozvěděli další zajímavé informace o tomto světci i jeho babičce sv. Ludmile. Dopoledne zakončili vycházkou kolem vinařství, které má ve svém znaku Václavovu přilbici.

Ani  třeťáci rozhodně nezaháleli a při projektovém dni vypátrali ve skupinkách mnoho nových informací z doby vlády našich prvních Přemyslovců. Netradiční den ve škole si každopádně většina užila.