I když nám počasí nepřálo, nový školní rok jsme zahájili slavnostně. Naši nejmenší žáci 1. tříd se s rodiči a učiteli sešli nejprve v tělocvičně, odkud si je třídní učitelky po zaznění státní hymny a několika milých slov na přivítání od paní ředitelky a pana místostarosty B. Švásty odvedly do tříd. Zde se děti již jako „profíci“ usadily do lavic, společně se seznámily a poslechly si, co vše je vlastně čeká. Rodiče na ně čekali v tělocvičně, kde mezitím tím probíhal zápis do školní družiny. Naši prvňáčci svůj velký den zvládli na jedničku a už se jistě těší na ty další.