V úterý dopoledne se děti 1. – 6. ročníků vydaly na cestu do Betléma, kde zhlédly v jesličkách malého Ježíška s Marií a Josefem. U jesliček nesměli chybět ani pastýři a děvečky. Poklonit a předat dary přišli také tři vzácní mudrci z východu Kašpar, Melichar a Baltazar.

Nejen živý betlém, ale i úkoly, které děti plnily po cestě do Betléma v doprovodu vánoční hvězdy a anděla páně, si připravili žáci 5.B.