Níže v tabulce naleznete záložky jednotlivých tříd a v nich seznamy potřebných sešitů pro školní rok 2023/2024. Nezapomeňte doplnit psací potřeby, překontrolovat přezůvky a obuv do tělesné výchovy. Potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností zakupují vyučující hromadně. Budeme tedy společně řešit po nástupu do školy.