V pátek se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního dne se svou novou třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a metodičkou prevence. Hlavním cílem celé akce bylo, aby se žáci lépe poznali a noví žáci se stmelili do již vytvořeného kolektivu. Všichni  společně hráli různé hry, kterými poznávali, čím jsou jejich spolužáci výjimeční, co je baví, jaké mají domácí mazlíčky nebo jaký je jejich oblíbený sport aj. Žáci si nastavili pravidla třídy, o kterých diskutovali a dohodli se, že je budou dodržovat. Počasí jim přálo, takže aktivity probíhaly nejen v místnosti, ale také venku na Křížovém kopci, kde si nakonec zazpívali své oblíbené písničky 😁