Jak šesťáci vidí, cítí, slyší naši vlast? To si vyzkoušeli v tzv. Y-diagramu. Každý si vybral tři lidské smysly a snažil se vybavit si co nejvíce chutí, vůní a dalších vjemů, které se jim nějakým způsobem pojí s naší republikou.

Metodu skládankového učení zase využili v rámci hodin českého jazyka. Ve skupinách si zopakovali nejprve vše, co již o tématu ví, poté pomocí pracovních listů shrnuli to nejdůležitější a tom, co pro ně bylo nové. Vše potom diskutovali v různých skupinách a zapisovali si to naukové tabulky.