Proč máme 17. listopadu den pracovního volna zjišťovali naši šesťáci. Vžili se do role redaktorů a vytvářeli v hodinách českého jazyka a občanské výchovy novinovou přílohu věnovanou událostem roku 1989.  Na základě již existujících článků museli sestavit titulky, najít vhodné fotografie a vše zpracovat na jeden list výtisku.