Seznam sešitů a pomůcek pro šk. rok 2020/2021

1.AB  – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

2.A – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

2.B – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

3.A – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

4.A – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

4.B – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

5.A – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

5.B – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka.

 

6.A

1x 444

6x 544

5x 540

2x 524

1x 564

4x 440

1x 460

1x 520

1x deníček nebo loňský sešit do INF6.B

1x 444

6x 544

4x 540

3x 524

1x 564

2x 440

1x 520

1x deníček nebo loňský sešit do INF

 

7.A

2x 444

3x 544

5x 540

2x 524

1x 564

2x 440

1x 520

1x deníček nebo loňský sešit do INF

1x slovníček A5

 

7.B

2x 444

3x 544

5x 540

2x 524

1x 564

2x 440

1x 520

1x deníček nebo loňský sešit do INF

1x slovníček A5

 

8.A

2x 444

3x 544

2x 540

3x 524

1x 564

5x 440

1x 520

1x 445

1x slovníček A5

 

8.B

2x 444

3x 544

1x 540

2x 524

1x 564

4x 440

1x 460

1x 520

1x 445

1x slovníček A5

1x složka na euroobaly

20x euroobal

 

9.A

4x 444

3x 544

3x 540

3x 524

1x 564

3x 440

1x 420

2x 520

1x slovníček A5

 

9.B

4x 444

3x 544

3x 540

3x 524

3x 440

2x 520

1x slovníček A5 (může být z loňského roku)