Provoz školní družiny

Obecné informace

V naší škole je k dispozici pět oddělení školní družiny (dále ŠD1, ŠD2, ŠD3, ŠD4, ŠD 5).

Příspěvek na ŠD 400 Kč /žáka/pololetí.

Úplata je možná převodem na účet školy 86-1840650297/0100 ve dvou splátkách – za 1. pololetí – do 15. 9., za 2. pololetí do 31. 1.
Zákonný zástupce uvede do poznámky jméno a třídu dítěte.

Provozní doba

6:30 – 7:35 ranní družina (příchod účastníka nejpozději do 7:15)

11:30 –  13:30 oběd                                             

13:30 – 15:00 odpolední blok          

15:00 – 16:00  odpolední družina

Odchody ze ŠD

Odchody musí být zapsané písemně v dokumentu „Záznamy o odchodu dítěte ze ŠD“. Zákonný zástupce je povinen nahlásit písemně doprovod, pokud není uveden v dokumentu ZMOCNĚNÍ k vyzvedávání dítěte. Nepouštíme děti bez předchozí písemné dohody s rodiči.

Časy odchodů ze ŠD jsou možné:

  • ve 13:30
  • v 15:00
  • kdykoli mezi 15:00 a 16:00.

Doba od 13.30 do 15.00 umožňuje vychovatelkám a jednotlivým oddělením plánovanou zájmovou činnost, v této době nejsou odchody dětí ze ŠD možné.

Informace o změně odchodu účastníka bereme na vědomí POUZE elektronicky (Edookit), což je zapotřebí vychovatelku daného oddělení uvědomit NEJPOZDĚJI DO 8:00 RÁNO TOHO DNE.

Vychovatelky ŠD

ŠD 1 – Hana Hušková 1.A  702 219 249, hana.huskova@zs-nadrazni.cz
ŠD 2 – Ivana Ivičičová  1.B 602 827 347, ivana.ivicicova@zs-nadrazni.cz 
ŠD 3 – Hana Fraňková  2.A, 2.C, 4.B    725 340 265, hana.frankova@zs-nadrazni.cz 
ŠD 4 – Jitka Stehlíková  2.B, 2.C, 4.B  702 219 160, jitka.stehlikova@zs-nadrazni.cz 
ŠD 5 – Ing. Andrea Blažková (zástup za Mgr. B. Kezniklovou) 3.A, 4.A, 4.B    607 020 704, andrea.blazkova@zs-nadrazni.cz 

 

Další kontakty

Pevná linka do ŠD: 515 266 425

Kancelář školy:  515 266 420

Obědy v ŠD

Na obědy přechází školní družina do budovy ZŠ Hustopeče, Komenského 2 (cca 300 metrů). Možnost objednávat jídlo na celý týden předem. Adresa pro objednání zde. Zákonní zástupci přihlásí dítě v kanceláři školní jídelny, přístupové údaje na internetové přihlášení a objednávky. Doporučená záloha na obědy – 500 Kč/ měsíc.

Povinnosti žáků přihlášených do školní družiny

  • Žák musí být v ŠD evidován zápisním lístkem (ke stažení v sekci Dokumenty ŠD).
  • Žáci i rodiče se řídí Vnitřním řádem školy a ŠD.
  • Přihlášený žák má povinnost navštěvovat ŠD.
  • Po ukončení vyučování přechází žák automaticky do prostor ŠD.
  • Žák bez vědomí vychovatelky neopouští prostředí ŠD.
  • Pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen ze ŠD.