Provoz školní družiny

Obecné informace

V naší škole jsou k dispozici čtyři oddělení školní družiny (dále ŠD1, ŠD2, ŠD3, ŠD4). 

Příspěvek na ŠD 400 Kč /žáka/pololetí.

Úplata je splatná osobně v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 86-1840650297/0100,
ve dvou splátkách, za 1. pololetí – do 15. 9., za 2. pololetí do 15. 1.
Zákonný zástupce uvede do poznámky jméno a třídu dítěte.

Provozní doba

6:30 – 7:35 ranní družina (příchod účastníka nejpozději do 7.15)

11:30 – 16:00 odpolední družina

Odchody ze ŠD

Odchody musí být zapsané písemně, vždy musí být uvedeno datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen nahlásit doprovod, pokud není uveden v dokumentu ZMOCNĚNÍ k vyzvedávání dítěte. Nepouštíme děti bez předchozí písemné dohody s rodiči.

Časy odchodů ze ŠD jsou možné:

  • po obědě, přímo ze školní jídelny nebo po příchodu ze školní jídelny, tj. ve 13.30
  • kdykoli po 15.00 do 16.00.

Doba od 13.30 do 15.00 umožňuje vychovatelkám a jednotlivým oddělením plánovanou zájmovou činnost, v této době nejsou odchody dětí ze ŠD možné.

Vychovatelky ŠD

Bohdana Kezniklová – ŠD 1 (1.A),  tel: +420 702 219 160 

Ivana Ivičičová – ŠD 2 (2.A), tel: +420 602 827 347 

Hana Fraňková – ŠD 3 (2.B), tel: +420 725 340 265 

Renáta Martincová  – ŠD 4 (3.AB ),  tel: +420 702 219 249  

Další kontakty

Pevná linka do ŠD: 515 266 425 

Kancelář školy:  515 266 420

e-mailové kontakty:

bohdana.kezniklova@zs-nadrazni.cz

ivana.ivicicova@zs-nadrazni.cz 

hana.frankova@zs-nadrazni.cz 

renata.martincova@zs-nadrazni.cz 

Obědy v ŠD

Na obědy přechází školní družina do budovy ZŠ Hustopeče, Komenského 2 (cca 300 metrů). Možnost objednávat jídlo na celý týden předem. Adresa pro objednání zde. Zákonní zástupci přihlásí dítě v kanceláři školní jídelny, přístupové údaje na internetové přihlášení a objednávky. Doporučená záloha na obědy – 500 Kč/ měsíc.

Povinnosti žáků přihlášených do školní družiny

  • Žák musí být v ŠD evidován zápisním lístkem (ke stažení v sekci Dokumenty ŠD).
  • Žáci i rodiče se řídí Vnitřním řádem školy a ŠD.
  • Přihlášený žák má povinnost navštěvovat ŠD.
  • Po ukončení vyučování přechází žák automaticky do prostor ŠD.
  • Žák bez vědomí vychovatelky neopouští prostředí ŠD.
  • Pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen ze ŠD.