Provoz školní družiny

Provozní doba

6:30 – 7:40 ranní družina (příchod účastníka nejpozději do 7.20)

11:30 – 16:00 odpolední družina

Obecné informace

V naší škole jsou k dispozici tři oddělení školní družiny (dále ŠD1, ŠD2, ŠD3). 

Příspěvek na ŠD 400 Kč / žáka / pololetí.

Vychovatelky ŠD

Hana Fraňková – ŠD 1 (1. a 4.třída), tel: +420 725 340 265 

Mgr. Bohdana Kezniklová – ŠD 2 (2. třída),  tel: +420 702 219 160 

Kateřina Papežová – ŠD 3 (3.třída), tel: +420 702 219 249 

Kontakty

Pevná linka do ŠD: 515 266 425 

Kancelář školy: 725 326 471 , 515 266 420

e-mailové kontakty:

hana.frankova@zs-nadrazni.cz 

bohdana.kezniklova@zs-nadrazni.cz

katerina.papezova@zs-nadrazni.cz 

Obědy v ŠD

Na obědy přechází školní družina do budovy ZŠ Hustopeče, Komenského 2 (cca 300 metrů). Možnost objednávat jídlo na celý týden předem, nejpozději však do 14:30 předchozího dne. Adresa pro objednání zde. Zákonní zástupci přihlásí dítě v kanceláři školní jídelny, kde získají čip a heslo pro internetové přihlášení a objednávky. Doporučená záloha na obědy – 500 Kč/ měsíc.

Povinnosti žáků přihlášených do školní družiny

  • Žák musí být v ŠD evidován zápisním lístkem (ke stažení v sekci Dokumenty ŠD).
  • Žáci i rodiče se řídí Vnitřním řádem školy a ŠD.
  • Přihlášený žák má povinnost navštěvovat ŠD.
  • Po ukončení vyučování přechází žák automaticky do prostor ŠD.
  • Žák bez vědomí vychovatelky neopouští prostředí ŠD.
  • Pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen ze ŠD. 

Odchody ze ŠD

Odchody musí být zapsané písemně, vždy musí být uvedeno datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen nahlásit doprovod, pokud není uveden v dokumentu ZMOCNĚNÍ k vyzvedávání dítěte. Nepouštíme děti bez předchozí písemné dohody s rodiči.