Dne 14. 2. proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, mladší kategorie žáci 6. a 7. tříd a starší kategorie, žáci 8. a 9. tříd. Všechny přihlášené čekaly dvě soutěžní části – poslech a mluvený projev na jedno z předem zadaných témat.  Porota měla velmi těžké rozhodování, všichni zúčastnění totiž předvedli skvělé výkony.

Vítězové z obou kategorií postupují do okresního kola.  Gratulujeme.