Druháci se zapojili do soutěže VÍCEJAZYČNOST JE BOHATSTVÍ, která je založena na čtení či předčítání literárních děl pro děti a následné tvorby výtvarných děl či překladu na námět přečteného. Letos si vybrali z časopisu KAMARÁDI vietnamskou pohádku Ropucha je strýcem Pána nebes. Vyslechli pohádku vietnamsky on-line a český překlad už zvládli sami přečíst. Poté vytvořili rybníček plný ropuch s vodními rostlinkami a v tělesné výchově se naučili hru Drak letí přes mraky.

Ve Vietnamu se tvrdí, že jestli uslyšíte kvákání ropuch, bude brzy pršet.