„Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením.

V sekci Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku dále uvádíme, že hodnocení i v on-line škole musí poskytovat oporu pro učení, aby přitom nebylo využíváno hodnocení/klasifikace v období vzdělávání na dálku jako forma nátlaku a aby byla maximální pozornost věnována poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci.

Otázka klasifikace žáků v tomto pololetí bude řešena předpisem, který bude vydán v nejbližších týdnech. Tím bude zajištěno, aby žáci nebyli poškozeni. Pokud přesto některý žák bude požadovat lepší známku, bude mít možnost nechat se přezkoušet.“