Ve středu a ve čtvrtek se kolektivy šestých ročníků účastnily adaptačních dnů se svými třídním učiteli. Hlavním cílem cele školní akce bylo, aby se žáci lépe poznali a noví žáci se rychleji začlenili do již vytvořeného kolektivu. Žáci společně hráli různé hry, kterými poznávali, čím jsou jejich spolužáci výjimeční, co je baví, jaké mají domácí mazlíčky nebo jaký sport je zajímá, aj. Žáci z jednotlivých tříd si nastavili pravidla třídy, o kterých diskutovali a dohodli se, že je budou dodržovat. Počasí jim oba dva dny přálo, takže aktivity probíhaly nejen v místnosti, ale také venku na Křížovém kopci. Všichni si hodiny plné her užili, o čemž vypovídá konečné hodnocení pomocí smajlíků.