V měsíci prosinci jsme pořádali výtvarnou soutěž na téma „Stopy ve sněhu“. Žáci prvního i druhého stupně měli za úkol téma zpracovat, a to jak výtvarně, tak graficky, mohli jej obohatit citátem či básní. Jak se dílo žákům povedlo, se můžete podívat na fotografiích.  

Kresba, malba

  1. místo – Vendula Matyšková   1.A
  2. místo – Eliška Novotná            2.A
  3. místo – Ema Sedlářová            2.A

 

  1. místo –  Ondřej Fiala               5.A
  2. místo –  Eliana Nečasová       5.A
  3. místo –  Ellen Hrdinová          4.A

 

Grafika

  1. místo – Amálie Baráková         7.A
  2. místo – Michaela Šafaříková   7.B
  3. místo – Martina Minaříková    7.B a  Leticie Lempartová 7.B