Měsíc listopad 2020 ve školní družině byl tematicky zaměřen na „Strašidelnou školu“. Nešlo jen o to si s dětmi připomenout některé svátky, jako Halloween, Svátek všech zesnulých, Památku zesnulých, ale také Světový den TV či pozdravů. 

Dětem se promítaly pohádky se strašidly, aby zaznamenaly rozdíl mezi černobílou a barevnou projekcí, a tak mohly rozšířit své vědomosti. Při venkovním pobytu z přírodních materiálů oblékly strašidelný strom. Ve třídách si hrály na strašidla, převlékaly se za ně, a také si je tvořily.

V závěru tohoto celku jsme v projektovém dnu 27. 11. 2020 vědomosti a bystrost dětí prošetřili krátkým kvízem, ve kterém mimo jiné projevily také svou fantazii.