Svatý Martin dle pověsti daroval polovinu svého pláště žebrákovi. V duchu tohoto skutku uspořádal školní parlament první akci v tomto školním roce. Zástupci svým spolužákům připomněli osobu sv. Martina a pověst o něm a v den jeho svátku měli žáci druhého stupně třídnické hodiny. Jejich náplní byl kvíz týkající se tradičních jídel či plýtvání potravinami, hlavně se ale žáci vzájemně obdarovali svačinami. Někteří si na jejich přípravě dali obzvlášť záležet.