Od roku 1993 patří díky OSN 22. březen vodě, připomínáme si totiž Světový den vody. Důvodem k jeho vyhlášení byl fakt, že stále více než miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody nebo k vodě nemá přístup. My jsme se rozhodli se tomuto dni věnovat celý týden, a to napříč ročníky i předměty. 

Češtinu s prvoukou propojili ve své hodině třeťáci i druháci. Třeťáci svou hodinu zahájili písní Modlitba za vodu od skupiny Hradišťan, poté děti v textu hledaly slova mnohoznačná a vysvětlovaly přirovnání. Pak se pokoušely sluchem rozpoznat zvuky vody – déšť, sprcha, potok,…Vymyslely podstatná jména a slovesa, které se týkají vody a společně vkládaly tipy, jak i dítě může šetřit vodou, a tak pomoci chránit naši planetu. Děti ze 2. A lovily z rybníčku “ryby “ se slovy, která obsahovala párové souhlásky. Každé z těchto slov nějak souviselo s vodou, o každém si popovídali. V prvouce si vyprávěli o tom, jak je voda pro celou planetu důležitá a jak s ní šetřit.

Proč se tento den slaví? Proč je voda důležitá? Jak dlouho můžeš vydržet bez vody? Jak můžeš doma šetřit vodou? Tyto a mnoho dalších otázek a odpovědí padalo na online setkání 2. B. Děti se podívaly na video o koloběhu vody a zkusily si i nějaké pokusy s vodou. Teorii koloběhu vody si připomněli i čtvrťáci, kteří, oblečeni v modré, zapojili vodu i v matematice a počítali např. spotřebu pitné vody v rodině, kolik lidí na světě trpí nedostatkem vody nebo jaká je spotřeba vody při jednotlivých činnostech v domácnosti. 

Nezaháleli ani žáci na druhém stupni. V hudební výchově plnili různé úkoly s písněmi o vodě – spojovali název písně s interprety, hledali slova písně a spojovali je s názvem, ve vybraných písních hledali, zda se v nich zpívá o vodě nebo hledali co nejvíc písní o vodě. Podařilo se nám společným úsilím najít 78 písní, kde se aspoň jednou zmiňuje slovo voda. Žákům se práce líbila a posílali videa, kde si s chutí zazpívali, zatančili nebo hráli na hudební nástroj. V němčině pak tvořili tzv. slovní mraky ze složených slov obsahující slovo Wasser, rozšiřovali si tak svoji slovní zásobu. Sedmáci se zapojili do výzkumu o spotřebě vody a možnostech jejího šetření, výsledná data potom podle grafů analyzovali.

Věříme, že si děti díky tomuto týdnu uvědomili důležitost vody a že budou ve svém zacházení s ní brát v potaz dopady na životní prostředí a snažit se vodou šetřit.