V minulém týdnu od 3. – 7. 12. 2018 se všechny děti ze školní družiny podílely na tvorbě čertovské koláže, kterou následně dokončily druhé třídy v ŠD po odpoledních hodinách. Posuďte sami, jak se jim ve společné výtvarné práci daří.

Dne 7. 12. 2018 proběhlo v ŠD 2 po náročném tematickém týdnu v „Pekelné škole“ slavnostní předání čertovského vysvědčení s pasováním čertíků na jimi vymyšlené hodnosti. Děti v průběhu několika dnů plnily čertovské úkoly za pomocí kvízů, hádanek, cvičení, her a soutěží. Např. čertí kopyto – pohybová soutěž, kdy musí společně zúčastnění se zavázanýma očima nazout na židli přezůvky; čertovská tabule – hra na jemnou motoriku a vnímání, namalovat na tabuli se zavázaným očima čerta, čertovské počítání – procvičení logického a matematického myšlení, čertí ragú – pohybové cvičení s verbálním vyjádřením se apod.

Druháci si také vyzkoušeli vlastnoručně vyrobit vánoční svícny se zimní tématikou, které si pak mohli odnést domů k výzdobě svých domácností či štědrovečerních stolů. Doufáme, že rodiče tím překvapí a udělají tak svým blízkým radost.