Poslední den před jarními prázdninami uspořádal žákovský parlament na aší škole teplákový den. S učiteli si žáci také dohodli, že kdo přijde v teplácích, nebude tento den zkoušen. V teplácích nakonec přišli téměř všichni. A protože k teplákům patří buďto pohyb, nebo pohodlí, nesl se v tomto duchu celý den. V některých hodinách žáci sledovali výukové filmy nebo si četli, v jiných se naopak hýbali. A to ať už po stanovištích ve třídě nebo po celé škole během stopovacích her, při kterých museli prokázat určité znalosti, aby získali indicii pro další kroky. Vrcholem pak byla delší velká přestávka, kterou jsme společně strávili na školním dvoře a při hudbě si zatančili nebo se proběhli. První velká akce žákovského parlamentu se tak vydařila na výbornou!