Rozhodnutí o testování žáků, způsobu a četnosti není v kompetenci školy, ale je nařízeno mimořádným opatřením MZD ze dne 6. dubna 2021.

Testování pro žáky je povinné – Pro žáky 1. stupně 1x týdně, pro žáky 2. stupně 2 x týdně.

Testovací dny: pondělí (1. a 2. st.), čtvrtek (2.st.)

Sraz žáků v testovací dny v 7.55 na školním dvoře, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník.

Testy jsou  tzv. samovyšetřující,  vlastní testování provedou třídní učitelky společně s dalšími pověřenými pedagogickými pracovníky, kteří budou u každé třídy v čase testování přítomni. Větší pomoc ze strany pedagogů lze očekávat pouze u nejmladších žáků. Je předpoklad, že postupně se žáci naučí otestovat samostatně, případně se stále menší a menší dopomocí.  Při testování se předpokládá trvalá přítomnost min. dvou pedagogů u každé třídy.

U nejmladších ročníků (1. -2. ročník) je možná i přímá účast rodičů na testování, tuto variantu ale nedoporučujeme,  věříme, že vlastní testování zvládnou naši pedagogové bez problémů. Upozorňujeme rodiče, že v případě jejich přímé účasti na testování ve třídě a při zjištění pozitivního testu u některého z přítomných žáků, se i na ně budou vztahovat následná restriktivní opatření spojená s dalším testováním, případnou karanténou apod.

Nebude-li žák přítomen v den testování, provede se testování v den jeho příchodu do školy.V tomto případě se testování uskuteční v kanceláři zástupce pro 1. stupeň.

O výsledku testování bude veden jednoduchý záznam: jméno žáka, datum testování, výsledek testování.

Výjimky:

  1. Osoba (žák), která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního  antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
  2. Má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
  3. Má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Časté dotazy

1. Jaké testy má škola k dispozici?

Ve škole se budou děti testovat tzv. Singclean. Jak se test provádí můžete vidět na videu zde.

2. Může si dítě donést vlastní test?

Ano, ale musí se jednat o test, kterému vydalo MZD výjimku. Seznam testů naleznete zde. Dítě si takový test musí provést ve škole a musí jej umět správně provést. Doporučujeme mít s sebou dvě sady testů, kdyby byl první test neplatný.

3. Co když testování odmítneme?

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, žák zůstává doma, bez nároku na distanční výuku, jakoby byl nemocen (rodič omlouvá jako nemoc).

4. Může rodič pomoci dítěti s testováním?

Ano, ale pouze u žáků 1. a 2. tříd. Testování bude provedeno v jiné místnosti než budou ostatní děti.

 

Veškeré informace o testování najdete na webu https://testovani.edu.cz/