Pravidelně každé pondělí proběhne na škole testování žáků samotesty výtěrem s nosu. Testovat se budou všichni žáci kromě těch, kteří:

  • jsou očkovaní, 
  • prodělali nemoc Covid 19 před méně než 180 dny, 
  • doloží doklad o negativním PCR testu ne starším než 72 hodin.

Organizace: 

Žáci se ráno klasicky odeberou do tříd, kde 1. vyučovací hodinu proběhne testování. V případě, že bude žák pozitivní, přesune se do tzv. izolační místnosti, kde vyčká na příchod rodičů, popřípadě se odebere dle písemné dohody rodičů s vyučujícím domů. Takový žák poté musí podstoupit PCR test. Ostatní žáci pokračují ve vyučování.

Pokud žák nebude v den, popřípadě čase testování přítomen, nahlásí se ihned po příchodu do školy v kanceláři pana zástupce, kde se dodatečně otestuje.

Pokud se žák odmítne testovat, bude povinen nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.