Pravidelně každé pondělí bude probíhat antigenní testování žáků. Testovat se budou všichni žáci.

Organizace: 

Žáci se ráno klasicky odeberou do tříd, kde 1. vyučovací hodinu proběhne testování. V případě, že bude žák pozitivní, přesune se do tzv. izolační místnosti, kde vyčká na příchod rodičů, popřípadě se odebere dle písemné dohody rodičů s vyučujícím domů. Takový žák poté musí podstoupit PCR test. Ostatní žáci pokračují ve vyučování.

Pokud žák nebude v den, popřípadě v čase testování přítomen, nahlásí se ihned po příchodu do školy v kanceláři pana zástupce, kde se dodatečně otestuje.

Všechny důležité informace k testování naleznete na letáku níže.