Jak vypadá koloběh vody? Co ho pohání? Proč musíme šetřit vodou?… Na tyto a spoustu dalších otázek hledali odpovědi naši třeťáci. Kreativní aktivitou podpořili představivost a snadnější zapamatování fungování tohoto přírodního jevu.