Děti z 3. A a 3.B si na Den Země vyzkoušely “jak samy mohou pomoci Matce Přírodě, aby jí bylo lépe”. Děti si na ekologickém programu v H parku Břeclav vyzkoušely třídění odpadu, vyléčily velrybě žaludek, pokusily se vyčistit špinavou vodu a na závěr společně zasadily vlastní strom. Všechny aktivity děti moc bavily a instruktoři na oplátku děti chválili, že toho hodně věděly a znaly 🙂

Po “práci” na děti čekala i zábava v podobě diskotéky a v neposlední řadě zdolávání lanových překážek.