Po dlouhé distanční výuce se s radostí zapojují do společných aktivit ve třídě.

V českém jazyce procvičují pádové otázky a vyjmenovaná slova mimo jiné s manipulativní pomůckou DiPo. Tento typ práce upoutá pozornost a efektivněji procvičí látku.

V pracovních činnostech vyráběli z přírodních materiálů dle fantazie. Vznikla tak letadla, tajná schránka i xylofon:-)