Ani letošní školní rok nebude na naší škole chybět eTwinningový projekt. Tentokrát projekt realizují žáci 7. ročníku, partnery jsou nám opět italští žáci z hudební konzervatoře v Adrii. Spolupráce s touto italskou školou je již osvědčená a vždy velmi vydařená.

Projekt s názvem „Sprung ins Deutsch“ jsme zahájili vzájemnou výměnou vánočních pohlednic. Pro oba dva týmy je to nejen první setkání s mezinárodní spoluprací, ale také s německým jazykem. S výukou němčiny totiž všichni zapojení žáci teprve začínají. Sprung ins Deutsch znamená Skok do němčiny, a tak se společně vrhneme na učení se, které bude jistě díky projektové spolupráci smysluplnější a více propojené s praxí a reálným kontaktem s někým, pro koho je němčina také cizím jazykem.