Na základě rozhodnutí MŠMT jsou na dny 21. a 22. 12. vyhlášeny vánoční prázdniny. Provoz školní družiny v tyto dny je také zrušen.

Vyučování bude opět záhajeno 4. 1. 2021.

Předpokládáme, že výuka na 1. stupni bude probíhat prezenčně.

Výuka na 2. stupni bude pokračovat rotačním způsobem, kromě 9. ročníku, který má výuku pouze prezenční.

4. 1. – 8. 1.

6.A, 6.B a 7. B – prezenční výuka, ve škole

7.A, 8.A, 8.B – distanční výuka

 

Sledujte webové a facebookové stránky školy, kde budeme zveřejňovat případné změny a aktuální informace.