Na naší škole se sešli rodiče, babičky a dědečkové, kamarádi a známí s dětmi  na společném tvoření. Na úvod si mladší i starší žáci připravili hudební vystoupení plné básní, vánočních písní a koled. Za doprovodu kytar a kláves se široce rozléhaly vánoční melodie. Po skončení besídky všichni přešli do jednotlivých tříd a společně vyráběli. Tvoření šlo všem dobře od ruky a vládla zde předvánoční atmosféra. 

Domů si většina odnášela nejen výrobky, ale i sváteční naladění.

Více fotografií naleznete zde.