Během distanční výuky se žáci zabývali otázkami plánování. Proč je důležité plánovat, jak si rozvrhnout čas, kdy plánujeme. Tvořili své denní plány, rozvržení dne a to, jak jejich běžný den v distanční výuce vypadá. Zpracovávali je graficky nebo formou tabulky, či podle svého uvážení.