Děti z 1.A si užily poslední dny před velikonočními prázdninami zdobením vajíček. Připomněli jsme si lidové tradice a zvyky v předmětech, které byly tematicky zaměřené. Žáci si zopakovali některá říkadla, přečetli si ve slabikáři velikonoční básničky.