Jako každoročně jsme s dětmi ve školní družině besedovali o velikonočních zvycích a tradicích. 

Napříč všemi odděleními se vznikaly pod rukama dětí symboly Velikonoc. V kreativitě se meze nekladly, jistě se všem výtvory povedly dle jejich představ… ☺

Na multifunkčním hřišti byla zorganizována „Velikonoční bojovka“, a protože nám aprílové počasí přálo, nechyběl ani velikonoční pobyt venku pro vnímání změn jara.