Naše škola se letos i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zapojila  do soutěže Vícejazyčnost je bohatství. Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla. Hlavní téma ročníku 2020 je Pohádky v cizích jazycích. Vybrali jsme si vietnamskou pohádku o hrdinovi THANH GIONG, který byl jedním ze čtyř nesmrtelných bohů. Tento příběh Vietnamcům připomíná, jak moc je důležité pomáhat ostatním, jedině tak dostane člověk zpětně podporu, když ji potřebuje.

Děkujeme za online přečtení ve vietnamštině i češtině studentce gymnázia Janě Zámečníkové. Nemalý dík patří také rodičům vietnamské národnosti i dalším, kteří se podíleli na vzniku tohoto výtvarného díla. (Výkresy jsou velikosti A2)