Žáci naší školy se vydali do penzionu pro důchodce v Hustopečích potěšit seniory vánočními písněmi a koledami, tanečkem i hrou na flétnu. Adventní setkání dětí se starší generací se příjemně vydařilo. Na tvářích seniorů byla vidět radost a povzbuzení. Zkrátka tyto generace k sobě patří. Babičkám a dědečkům děti předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka. Na závěr si všichni společně koledy zazpívali. Děti si odnášely nejen dobrý pocit z pěkného dopoledne, ale i sladkou odměnu.