V pátek 22.11. žáci naší školy vystupovali pro pacienty Nemocnice v Hustopečích. Svým zpěvem, tancem i básní přišli zpříjemnit jejich nynější nelehkou zdravotní situaci. Děti se snažily ze všech sil vykouzlit lidem úsměv na tváři a udělat radost, byť jen na chvilku. Jejich rozzářené oči nás přesvědčily, že naše mise byla splněna bezezbytku.

Ne nadarmo se říká “ZPĚV JE RADOSTÍ I LÉKEM!“