Celý týden školní družině počasí přálo. Všechna oddělení se tak mohla rozptýlit po Hustopečích a tvořit dle fantazie své vlastní krajinné umění/ Land Art. Dívejte se pozorně, některou tvorbu můžete zahlédnout na Vaší procházce.