V měsíci listopadu a prosinci jsme pořádali ve škole výtvarnou soutěž na téma „Náš vzkaz zimě“. Žáci z prvního i druhého stupně měli za úkol samostatně nebo ve dvojicích napsat báseň a nakreslit obrázek. Jak se dílo žákům povedlo, se můžete podívat na fotografiích.  

Výsledky:

1. stupeň ZŠ

  1. místo – Rozálie Peterková a Sofie Kyjovská 
  2. místo – Barbora Slaná a Tereza Toráčová 
  3. místo – Lucie Valová 
  1.   místo – Anežka Klepáčová a Veronika Skoumalová 
  2.   místo – Ema Pávišová a Natálie Klobouková 

 

2. stupeň ZŠ

  1. místo – Marika Matochová
  2. místo – Kristýna Veselá 
  3. místo – Kristýna Hlaváčová 
  1.   místo – David Boudný