Cílem výtvarné výchovy je nejen rozvíjet estetické cítění, ale také umožnit dětem trochu relaxace v průběhu vyučovacího dne.

S šesťáky jsme tedy využili krásné počasí a vyšli jsme na Křížový vrch. Žáci si mohli zvolit libovolný objekt a kreslit zkrátka to, co vidí – stromy, keře, kapli sv. Rocha, lavičku, aj.