Třeťáci, kromě plnění běžných úkolů z hlavních výukových předmětů, zvládají přípravu na praktický život a chod domácnosti. Doma pečou, šijí, natírají, ryjí, sekají dříví, vaří a jiné činnosti. Mimo tyto práce stihnou ještě přemýšlet nad různými projekty, jako jsou např. pokusy s rostlinami, sušení bylin, stavění hmyzích domečků z přírodnin. Týdně naše výtvory vystavujeme na virtuálních nástěnkách, právě nyní jsou tématem pozdravy. Většina dětí se postavila k distančního výuce čelem, jsou samostatnější a snaží se více pomáhat doma, aspoň podle slov rodičů.