V průběhu dvou týdnů proběhl ve čtvrtých třídách ZŠ Nádražní Hustopeče projekt s názvem „Bezpečnost na sociálních sítích.“ Měl za úkol seznámit žáky s možnými nástrahami spojených s užíváním ICT, které jsou pro ně v dnešní době velmi snadno dostupné, neboť právě internet nabízí dětem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Ne vždy ale chceme, aby někteří dospělí komunikovali s našimi dětmi a vydávali se třeba za jejich vrstevníky nebo se staly obětí kyberšikany. Toto nasvědčuje tomu, že existují rizika, s nimiž je třeba počítat a děti na ně po krocích připravovat.