Před jarními prázdninami navštívili naši školu učitelé z Trutnova, kteří se zabývají programováním a robotikou. Připravili si pro žáky sedmé a páté třídy a další zájemce dvouhodinový workshop zaměřený především na kódování a práci s tzv. ozoboty. Kromě jiného jsme se ale také mohli blíže seznámit s využitím dronů a vyzkoušet si jejich ovládání a práci s jejich záznamy.