Během závěrečné videokonference eTwinningového projektu žáků 9.A Auge in Auge jsme si vzájemně sdíleli informace o našich idolech. Byl to výsledek práce česko-italských mezinárodních skupin. Úkolem těchto týmů bylo představit své idoly, jejich vlastnosti a přednosti a na základě těchto informací vytvořit či najít nějaký společný vzor pro celou skupinu.

Při rozloučení nás zamrzelo, že je to naposledy, co se takhle v rámci našeho projektu vidíme. Doufejme, že žákům jejich nová přátelství vydrží.

Veškeré výstupy projektu najdete na webové stránce: https://sites.google.com/zs-nadrazni.cz/augeinauge/unsere-idole