Nejdříve se v hodině čtení dočetli,  co to žákovský parlament je, proč se ve škole zřizuje a jaký je jeho cíl. Pak si měli promyslet, které dva spolužáky by do parlamentu zvolili a dali mu tedy hlas. V hodině Vlastivědy si volby vyzkoušeli naostro. Třída byla volební místnost, kde zasedala volební komise a přicházející voliče – jednotlivé žáky – přivítala, ověřila jejich totožnost  a seznámila je s tím, co mají dělat. Každý volič šel za plentu a na volebním lístku označil dva kandidáty. Pak obálku vhodil do hlasovací urny. Po ukončení voleb hlasovací komise sečetla hlasy. Za 4. A byl zvolen Michal Brzobohatý a Vincent Pokorný. Oba vyvolení kandidáti se zvolením souhlasí a těší se na další spolupráci s ostatními zvolenými kandidáty tříd.